Darovanie 2% dane

Darujte nám 2% z dane

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach je možné určiť 2 % z odvedenej dane za príslušný rok registrovaným neštátnym organizáciám. Privítame a budeme Vám vďační, ak 2 % dane poukážete občianskemu združeniu Pro villa Quirini. No bude to možné najskôr v roku 2022, kedy bude môcť byť naše občianske združenie prijímateľom 2 % dane.   

Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane je fyzická osoba povinná podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo a ktoré je zverejnené na webovom sídle finančnej správy.

Ak chcete venovať 2 % dane občianskemu združeniu Pro villa Quirini, budete potrebovať nasledovné formuláre:

  1. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti