Preskočiť na obsah

Platba členského

Platba členského

Členské príspevky je možné uhrádzať dvoma spôsobmi:

v hotovosti

  • priamo na zasadnutí členskej rady
  • predsedovi občianskeho združenia

prevodom na účet občianskeho združenia

  • číslo účtu: SK33 0900 0000 0051 7074 2907
  • peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.
  • do správy treba uviesť meno a priezvisko a účel, napr. Jozef Novák, členské PVQ na rok 2024
QR kód pre platbu cez internet banking

Výška členského príspevku na rok 2024 je 10,00 €.