Preskočiť na obsah

Pamiatky

Pamiatky

FILIÁLNY KOSTOL SV. KVIRÍNA

Ide o barokový kostol, postavený na ranogotických základoch v druhej polovici 17. storočia. Pôvodná stavba kostola bola v roku 1806 prestavaná grófom Štefanom Csákym. Posviacku kostola vykonal 2. novembra 1806 Karol Bertony, kanonik, dekan levočského disterietu a novoveský farár. V kostole neboli bočné oltáre, hlavný oltár bol zasvätený patrónovi kostola, sv. Kvirínovi. Dominantou oltára bol závesný obraz „Umučenie sv. Quirina, biskupa“ z konca 18. storočia (olej na plátne 165 x 100 cm). Chór bol drevený, maľovaný, organ s piatimi mutáciami. Na kostole bolo od vtedy vykonaných niekoľko stavebných úprav a bol doplnený, resp. vymenený interiér kostola. Ku kostolu bola pristavená sakristia, v roku 1954 boli vymenené okná a zakúpený bol nový oltár so sochou sv. Kvirína, biskupa. V roku 1966 bola opravená strecha, vyhotovená bola nová dlažba v kostole, staré lavice boli vymenené za nové. Ďalšia renovácia bola realizovaná v roku 1973. Vyhotovená bola nová elektroinštalácia, drevený chór bol prestavaný na betónový, pristavená bola predsieň s novými vchodovými dverami. Zatiaľ posledný stavebný zásah do objektu kostola bol v roku 1991. Opravená bola strešná krytina, prestavaná bola veža kostola, do novej veže boli osadené tri nové zvony: sv. Štefan, sv. František a sv. Kvirín.