Preskočiť na obsah
Je v záujme spoločnosti kultúrne dedičstvo chrániť a zachovávať pre budúce generácie
PaedDr. Ján Dravecký, PhD.
Predseda OZ

O nás

Sme občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Našim cieľom je organizovať a podporovať aktivity zamerané na uchovávanie hmotného a duchovného kultúrneho dedičstva obyvateľov obce Kurimany.

O nás >>>

Oznamy

Občianske združenie Pro villa Quirini bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 12.5.2020, registračné číslo VVS/1-900/90-58907. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov a právnické osoby bez ohľadu na sídlo, resp. trvalé bydlisko.


Oznamy >>>

Obec Kurimany

Obec Kurimany je v súčasnosti administratívne začlenená do okresu Levoča v Prešovskom kraji. Prvýkrát sa obec spomína pod vlastným menom v listine, ktorou Bratstvo 24 spišských kráľovských farárov obnovilo svoje stanovy v roku 1298 v kostole sv. Ladislava v Spišskom Štvrtku.

O obci >>>