Preskočiť na obsah

Svätý Kvirín

Svätý Kvirín

Patrónom kostola a obce je sv. Kvirín. Problém je v tom, že v životopisoch svätých sú uvádzaní traja svätci s menom Quirin. Ktorý z nich je patrónom kostola a obce? 

Erb Obce Kurimany
Pečať obce z roku 1608

SV. QUIRÍN, MUČENÍK

Doc. Chalupecký uvádza, že ním je sv. Quirín z mesta Neuss v Porýnsku (Nemecko). Tu boli jeho pozostatky začiatkom 11. storočia prevezené z Ríma a tu mu v roku 1209 začali stavať chrám, dnes je to bazilika sv. Quirina. Tento sv. Quirín bol rímskym tribúnom. Podľa legendy bol dozorcom vo väzení a strážil pápeža sv. Alexandra I. Keď videl utrpenie, ale aj vieru a odhodlanie kresťanov, spolu so svojou dcérou Balbínou sa obrátili a prijali kresťanstvo. Kvirína následne upálili v Pretextetových katakombách na Via Appia. Jeho meno bolo zaradené do Hieronymovho martyrológia a takisto do itinerária hrobov rímskych mučeníkov. Jeho relikvie dal v roku 1050 pápež Lev IX. svojej sestre Gepe, opátke kláštora v Neuss (pri Düsseldorfe), ktorá ich umiestnila do chrámu sv. Kvirína v Neuss. Je pravdepodobné, že kult sv. Quirína priniesli saskí Nemci, ktorí začiatkom 13. storočia kolonizovali Spiš a väčšinu občanov vtedajších Kurimian tvorili Nemci.

Tento sv. Kvirín je na pečati obce z roku 1608 a je v aktuálnom erbe Obce Kurimany.  

SV. QUIRÍN RÍMSKY, MUČENÍK

V Bavorsku (Nemecko) je mesto Sv. Quirín. Patrónom tohto mesta je iný Quirín, rímsky mučeník, jeho meno sa uvádza aj ako Cyrinus. Spomína sa v Skutkoch sv. Mansa a Marty. Podľa tohto spisu bol upálený v Ponciánových katakombách. Jeho meno však nie je zahrnuté v itineráriách hrobov rímskych mučeníkov. 

V 8. storočí boli jeho relikvie prenesené do benediktínskeho opátstva v Tegernsee v Bavorsku, kde sa rozšíril jeho kult. Podľa niektorých historikov je patrónom obce práce tento Quirín. Časť kolonistov na Spiši pochádzala z Bavorska, čiže oni mohli priniesť kult tohto svätca.

SV. QUIRÍN ZO SISAKU, BISKUP A MUČENÍK 

V kanonickej vizitácii z roku 1700 sa uvádza, že kostol v Kurimanoch bol podľa tradície založený sv. Quirínom – biskupom. Bol aj taký. Bol biskupom v Sisaku (Siscia) v Chorvátsku. Tradícia hovorí, že počas prenasledovania za cisára Diokleciána ušiel pred prenasledovateľmi, ale chytili ho a dovliekli do mesta Sabaria (dnešné Szombathely v Maďarsku). Tam ho nútili, aby obetoval pohanským bohom. Keďže odmietol, rímsky miestodržiteľ Maximus ho mučil a vydal ho do rúk Amancia, miestneho kráľa Panónie. Kvirín však trval na svojom, nechcel zradiť pravú vieru. Priviazali ho teda na mlynský kameň a hodili do rieky Ráb. Tam sa utopil. 

V piatom storočí pri invázii germánskych kmeňov do povodia Dunaja obyvatelia ušli do krajov Talianska. Pritom zobrali aj relikvie sv. Kvirína. Doniesli ich až do Ríma a umiestnili ich v chráme sv. Sebastiána na Via Appia.

Obraz v kostole sv. Kvirína aj socha na hlavnom oltári zobrazuje práve tohto svätca.

Obraz sv. Kvirína, biskupa a mučeníka v kostole sv. Kvirína v Kurimanoch

Revúca

Rímskokatolícky kostol svätého Vavrinca v Revúcej je najstaršou stavbou v meste, bol postavený už začiatkom 14. storočia. Prekonal už za svoju dlhú históriu zmeny majiteľov, Turecké nájazdy, vojny, ale aj vplyv počasia a času. Z nášho pohľadu je zaujímavý  pseudogotický hlavný oltár, ktorý zhotovil rezbár Július Furhmann z doby okolo roku 1500. Uprostred neho sú tabuľové obrazy, ktoré zobrazujú výjavy zo života niekdajšieho patróna kostola svätého Quirina. Ďalšou zaujímavosťou sú zvony. Tento kostol ich má tri. Každý má svoje meno. Sú to sv. Quirin, Sedembolestná p. Mária a tretí je sv. Jozef.

Zdroj: VIESTOVA, E.: Vedeli ste, že… naj???? In.:  https://revuca.dnes24.sk/vedeli-ste-ze-naj-92971

Neuss, Nemecko

Sv. Kvirín bol rímskym tribúnom. Podľa legendy bol dozorcom vo väzení a strážil pápeža sv. Alexandra I. Keď videl utrpenie, ale aj vieru a odhodlanie kresťanov, spolu so svojou dcérou Balbínou sa obrátili a prijali kresťanstvo. Kvirína následne upálili v Pretextetových katakombách na Via Appia. Jeho meno bolo zaradené do Hieronymovho martyrológia a takisto do itinerária hrobov rímskych mučeníkov. Jeho relikvie dal v roku 1050 pápež Lev IX. svojej sestre Gepe, opátke kláštora v Neuss (pri Düsseldorfe), ktorá ich umiestnila do chrámu sv. Kvirína v Neuss.

Sviatok tohoto svätca oslavujeme 30. apríla.

Bazilika sv. Kvirína, Neuss, Nemecko