Preskočiť na obsah

Poznávací výlet Wadowice – Kalvaria Zebrzydowska

Wadowice sú poľským mestom, v ktorom sa 18. mája 1920 narodil pápež Ján Pavol II.  Práve v deň narodenia tohto veľkého pápeža navštívila 9 členná skupina členov občianskeho združenia toto mesto. V programe bola prehliadka múzea v dome, kde sa narodil Karol Wojtyla a kde prežil detstvo a mladosť. Všetci skonštatovali, že vďaka multimediálnej výstave to bol veľký zážitok. Vedľa domu je bývalý farský kostol Obetovania Panny Márie, v ktorej bol pokrstený budúci pápež. Bol tu tiež miništrantom, slúžil tu svoju primičnú sv. omšu. V roku 1992 udelil Svätý Otec kostolu titul bazilika minor.   

V malebnom podhorí Makowski neďaleko mesta Wadowice sa nachádza významné pútnické miesto Kalwaria Zebrzydowska. Práve toto miesto bolo druhým cieľom našej púte. Navštívili sme barokovú baziliku so zázračným obrazom Panny Márie Kalwarskej, kláštorný komplex s pútnickým domom a kaplnky na kalvárii začlenené do malebnej beskydskej krajiny podľa krížovej cesty v Jeruzaleme. Ako jediná kalvária na svete bola zapísaná 1. decembra 1999 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

Tretím miestom, ktoré sme navštívili, bolo mariánske sanktuárium v Ludzmierzy, kde je nádherná ružencová záhrada a bazilika Nanebovzatia Panny Márie. 

Všetci účastníci sa zhodli na tom, že to bol príjemne prežitý deň, bohatý na duchovné zážitky a nové poznatky. Účastníci výletu: Milan Lesňák s manželkou Teréziou, František Lesňák s manželkou Annou, Vojtech Köver s manželkou Helenou, Ján Dravecký s manželkou Veronikou a Mária Polláková. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *