Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie Členskej rady OZ

V súlade s ustanovením čl. IV, ods. 2 stanov občianskeho združenia Pro villa Quirini vás pozývam na výročné zasadnutie členskej rady OZ, ktoré sa uskutoční v sobotu 3. júla 2021 o 18.00 hod. v kultúrnom dome
v Kurimanoch.

PROGRAM

  1. Otvorenie.
  2. Správa o činnosti združenia v roku 2020 a návrh činnosti na rok 2021.
  3. Správa o hospodárení združenia za rok 2020.
  4. Prijatie nových členov, zánik členstva a schválenie členského príspevku na rok 2021.
  5. Rozpočet združenia na rok 2021.
  6. Rôzne.
  7. Schválenie uznesenia.
  8. Záver.

K bodom 2. – 6. bude diskusia v rámci ich prerokovávania. Zasadnutie členskej rady občianskeho združenia je prístupné verejnosti (čl. IV. ods. 2 Stanov združenia). Na zasadnutí sa môžu zúčastniť nie len členovia OZ, ale aj potenciálni záujemci o členstvo. Na zasadnutí bude možné zaplatiť členský príspevok na rok 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *