Preskočiť na obsah

Výstavba kaplnky Panny Márie v Kurimanoch

Na zasadnutí členskej rady občianskeho združenia dňa 24.4.2022 bol schválený zámer výstavby kaplnky Panny Márie v Kurimanoch – v lokalite Krížne cesty.
Obecné zastupiteľstvo v Kurimanoch uznesením č. 27/2022 zo dňa 15.6.2022 schválilo dlhodobý prenájom parcely č. KN C 607/3 o výmere spolu 7 m2, vedený na LV č. 1, k. ú. Kurimany na účely vybudovania kaplnky k úcte Panny Márie pre Pro villa Quirini, o. z.

Náš člen, Ing. arch. Peter Vernarčík, vypracoval projektovú dokumentáciu na výstavbu kaplnky a vizualizáciu v lokalite.

Nasleduje proces stavebného konania na povolenie stavby. Ak všetko prebehne bez problémov, predpokladáme, že v mesiaci august 2022 by sme s výstavbou kaplnky začali.

Rozpočtový náklad na výstavbu kaplnky je približne 8000 €. Kaplnku budeme stavať svojpomocne, finančné prostriedky budú potrebné hlavne na nákup stavebného materiálu a na zaplatenie niektorých odborných prác. Tým sa čiastočne znížia finančné náklady na výstavbu.

Obraciame sa na členov OZ a na každého, kto chce finančne podporiť výstavbu kaplnky, aby finančné prostriedky, ktoré chce darovať na tento účel, poslal na účet občianskeho združenia v Slovenskej sporiteľni a. s., číslo účtu: SK33 0900 0000 0051 7074 2907. Do poznámky napíšte meno darcu a účel – výstavba kaplnky.

Všetkým darcom vopred za poskytnutý finančný dar ďakujeme.

Priebežne budeme na webe občianskeho združenia informovať o postupe prác na výstavbe kaplnky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *