Preskočiť na obsah

Zasadnutie členskej rady OZ

Oznamujeme členom občianskeho združenia Pro villa Quirini, že dňa 25.2.2023 (sobota) o 16.00 hod., sa v kultúrnom dome v Kurimanoch uskutoční zasadnutie členskej rady OZ. 

Na zasadnutí sa môžu zúčastniť aj nečlenovia OZ, alebo potenciálni záujemcovia o členstvo. 

Program

  1. Otvorenie, schválenie programu.
  2. Voľba návrhovej komisie a zapisovateľa.
  3. Stav členskej základne, schválenie žiadosti nových členov občianskeho združenia (čl. 3 ods. 5 Stanov OZ).
  4. Správa o činnosti združenia za rok 2022 a návrh činnosti na rok 2023.
  5. Správa o hospodáreni združenia za rok 2022.
  6. Schválenie členského príspevku na rok 2024 a rozpočet OZ na rok
    2023.
  7. Rôzne.
  8. Schválenie uznesenia. Záver.

K bodom 3. – 6. bude diskusia v rámci ich prerokovávania.

Pozvánku si môžete stiahnuť, pripadne poslať svojim známym a potenciálnym novým členom OZ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *