Preskočiť na obsah
Členovia OZ počas zasadnutia.

Zasadnutie členskej rady OZ

Dňa 20.6.2020 sa v kultúrnom dome v Kurimanoch uskutočnilo prvé zasadnutie členskej rady OZ. K uvedenému dňu má občianske združenie 22 členov, prítomných bolo 18 členov. Prítomní si vypočuli informáciu o registrácii občianskeho združenia. Zvolili predsedu OZ a kontrolnú radu. Schválili návrh aktivít na rok 2020 a 2021, výšku členského príspevku na rok 2020 (10 €) a rozpočet na rok 2020. 

V roku 2020 – 2021 plánujeme uskutočniť tieto podujatia:

 • pokračovať v nácviku piesní speváckej skupiny pri OZ Pro villa Quirini. Postupne pracovať na získaní ďalších členov speváckej skupiny (dospelých aj detí).
 • Na Mesiac úcty k starším (október 2020) pripraviť umelecký program pre seniorov obce Kurimany.
 • Zachovať tradíciu spievania vianočných kolied po polnočnej sv. omši pri betleheme v exteriéri obce Kurimany.
 • Pripraviť duchovno-umelecký program a predstaviť sa obyvateľom obce Kurimany v predvečer sviatku Zjavenia Pána (Trojkráľový večer).
 • Usporiadať tradičný, už 8. fašiangový večer vo fašiangovom období pre obyvateľov obce Kurimany a iných záujemcov.
 • Pripraviť koncepciu programu „Pod lipou v Kurimanoch“. Koncepcia programu bude vychádzať z miestnej tradície, keď ešte koncom 50. rokov sa pri kostole pod lipou v sobotu večer a nedeľu popoludní schádzala mládež a za sprievodu harmoniky spievala ľudové piesne a neformálne sa zabávala. Požiadať Obec Kurimany a Prešovský samosprávny kraj o dotáciu na realizáciu programu. Podujatie zrealizovať v stanovenú sobotu popoludní v mesiaci máj – jún 2021.
 • V novembri 2021 uplynie 215 rokov od posviacky obnoveného kostola sv. Kvirína v Kurianoch. O obnovu sa zaslúžil gróf Štefan Csáky. K tejto udalosti pripraviť spomienkovú slávnosť: po dohode s d. p. farárom slávnostnú sv. omšu, po nej akadémiu k osobnosti grófa Štefana Csáky.
 • Neďaleko obce Kurimany je lokalita Sans-Souci v katastri obce Iliašovce (známa aj pod názvom „tisícročná kaplička“. V roku 1775 tu gróf Csáky vybudoval letné sídlo. Miesto pre zábavu nielen bohatých, ale aj dedinskej mládeže z Iliašovice, Kurimian a Harichoviec. Bola tam krčma, kde hrala cigánska muzika a mládež z okolia sa tu chodila zabávať. V spolupráci s občianskym združením Sans-Souci sa pokúsiť pripraviť zábavu v prírode – majáles.
 • Zostaviť autorský kolektív a priebežne pracovať na príprave publikácie s pracovným názvom „Kurimany v obrazoch“. Zabezpečiť finančné prostriedky na jej vydanie.
 • Využiť možnosť získať finančné prostriedky formou poukázania 2 % z dane z príjmov. Za tým účelom zaregistrovať OZ do registra prijímateľov pre rok 2022.
 • Pripraviť a zrealizovať projekt „Predstavujeme rody z Kurimian“. V roku 2021 predstaviť rod Dravecký. V nasledujúcich rokoch rod Lesňák, Chovanec, Frankovič,…)
 • Pripraviť a vydať kalendár na rok 2021 obsahujúci fotografie z činnosti OZ Pro villa Quirini. Kalendár využiť na propagáciu OZ pri rôznych podujatiach v priebehu roka 2021. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *