Preskočiť na obsah

Priebeh prác na výstavbe kaplnky

 

Vážení priatelia. Tu vás budeme priebežne informovať o priebehu prác súvisiacich s výstavbou kaplnky Panny Márie v lokalite Krížne cesty v Kurimanoch.

Na výstavbu kaplnky dal súhlas Rímskokatolícky biskupský úrad v Spišskom Podhradí.  Písomné stanovisko biskupského úradu je >>> TU

FINANCOVANIE

a/ dary na kaplnku

Ku 7.5.2023 darovali na kaplnku:

 • Ing. Peter Výrostek, Spišská Stará Ves
 • PaedDr. Ján Dravecký, PhD., Kurimany
 • Justína Hricová, Spišská Nová Ves
 • Štefánia Trtíková, Bratislava
 • Rodina Bonková, Kurimany
 • Petra a Matúš Pollák, Kurimany
 • Beáta Chlebovcová, Kurimany
 • Štefan Antal, Kurimany
 • František Kaščák, Kurimany
 • P. Jaroslav Balúch, Kurimany
 • Ida Balúchová, Kurimany
 • Dravecký Miroslav, Bratislava
 • Ružencové bratstvo pri kostole sv. Kvirína, Kurimany
 • Dravecká Gabriela, Kurimany
 • Pollák Kvirín, Levoča
 • Polláková Mária, Poprad
 • Bdžochová Magdaléna, Iliašovce
 • Polláková Mária, Kurimany 49
 • Pollák Vincent, Kurimany 49 
 • Magdaléna Olekšáková, Sp. Nová Ves
 • Pollák Ladislav, Levoča
 • Sivecová Janka, Kurimany
 • Belanová Mária, Bohdanovce n/Trnavou
 • Ing. Štefan Grondžák, Sp. Nová Ves
 • Veronika Kučerová, Bratislava
 • Štefan Hudák, Spišská Teplica
 • Faltin Emil, Kurimany
 • Pavlíková Denisa, Kurimany
 • Slejzák Peter, Kurimany
 • Bartková Anna, Kurimany
 • Kuľaša Peter, Kurimany
 • Russinová Mária, Kurimany
 • Ján Gavlák, Kurimany
 • Mária Gejdošová, Kurimany
 • Korbová Viera, Kurimany
 • Duľová Marcela, Kurimany
 • Dzurňáková Jana, Kurimany
 • Novotný Pavol, Kurimany 
 • Zvanciger Peter, Kurimany
 • Balúch Ján, Kurimany
 • Polláková Anna, Kurimany
 • Zo stretnutia rodákov 3.10.2022
 • Šinová Anna, Kurimany
 • Kandra Kvirín, Kurimany
 • Dravecká Viera, Kurimany
 • Hric Štefan, Poprad
 • Skuptáčová Slávka, Levoča
 • Rodina Capáková, Kurimany
 • Ruž. bratstvo – pôžička, Kurimany
 • Hricová Marta a Emil, Kurimany
 • Trtíková Štefánia – sesternica Danka, Bratislava
 • Trtíková Štefánia – sestra Beáta, Bratislava
 • Hricová Anna, Kurimany č. 48
 • Polláková Mária, Kurimany č. 45
 • Pollák Jozef, Kurimany č. 15
 • Helena Polláková, Kurimany
 • Mária Špirková, Kurimany
 • Vojtěch Komenda, Břeclav ČR
 • Mgr. Helena Výrosteková, Sp. Strá Ves
 • Mária Švarcová, rod. Polláková, Ústi nad Labem
 • Helena Lesňáková, Kurimany
 • Alena Pavláková, Spišská Nová Ves
 • Lívia Lovasová, Levoča
 • Ján Kandra, Kurimany
 • Vojtech Kover, Kurimany
 • Peter Faltin, Kurimany 36
 • Milan Pollák, Kurimany 45 
 • P. Quirin Ján Barník , Kurimany – Petrová Ves
 • Lucia Glejdurová, Kurimany
 • Michaela Samseliová, Kurimany
 • Lenka Polláková, Kurimany
 • Mária Faltinová, Kurimany 55
 • Mária Polláková, Kurimany 49 
 • Anna Maďarová, Kurimany
 • Helena Dravecká, Kurimany
 • Viera Poraďáková, Parchovany

Spolu: 9685,00 €

Predpokladaný rozpočtový náklad: 10 600 €

Ing. arch. Peter Vernarčík, autor projektovej dokumentácie
vypracoval projekt bez nároku na odmenu 

b/ výdavky na kaplnku

K 30.4.2023 boli tieto výdavky:

 • PARMAS, tabule s modlitbami, 25,00 €
 • OBI, dosky na lavičky, 53,92 €
 • MaM, Micko – ďakovné plakety, 1200 €
 • MAJSTER Levoča, brúska na betón, 27,87 €
 • HOUSELAND, svietniky, 40,80 €
 • COLORLAK, farba na betón, 18,85 €
 • STAVMAT, obrubníky, cement, 21,80 € 
 • KAMEGA, štrk, 44,90 €
 • ŠVEDA, prevoz štrku, 20,00 €
 • STAVPROFI, Sp. N. Ves, materiál na fasádu, 174,46 €
 • MERKURY MARKET, obklad – sokel, 18,84 €
 • ESOLAR, s. r. o.  – kábel k solárnemu panelu, 30,00 €
 • MIGOLI s. r. o., stĺp na solárny panel, 141,60 €
 • OBI Sp. N. Ves – elektromateriál, 25,85 €
 • ZINKOZA a. s. Krompachy, zinkovanie portálu, 138,60 € 
 • ESOLAR s. r. o.  – solárny ostrov, 680,00 € 
 • HURTOVNIA MISERICORDIA – socha Panny Márie, 213,10 €
 • OBI Sp. N. Ves – farba čierna, 39,98 € 
 • František Lipták, 50 €, fošna z jelše (na kríž)
 • OBI Sp. Nová Ves, zámočnícky materiál na portál, 227,09 €
 • PADAX, s. r. o. , brúsne kotuče, 12,20 €
 • BAREK spol. s r. o. – ťahokov na portál kaplnky, 741,10 €
 • AUTODOPRAVA Borovský P. – preprava fermacelových dosiek z PP do Kurimian, 35,00 €
 • Marko Repaský, terénne úpravy, 600,00 €
 • SETEZA ELEKTRO – kábel SOLAR, príchytky, 40,00 €
 • DESKTONE, přírodní kámen s. r. o., kamenný obklad, 457,23 €
 • DEK Stavebniny, fermacel Powerpanel, 1934,27 €
 • STAVMAT – cement na schody, 54,00 €
 • EXPOKOM s. r. o. – spojovací materiál, 26,38 €
 • CarlStahl s. r. o. – lanové tiahla, 217,80 €
 • BETÓN Spiš, dodávka a preprava betónu, 295,96 €
 • SEZAM, Sp. Nová Ves. OSB dosky, 170,78 €
 • STOVA Baumarket,, spojovací materiál 16,80 €
 • Lištové centrum Žilina, hydroizolácie, 1012,61 €
 • TATRAMETAL PP, Bochemit, 46,90 €
 • Železiarstvo Olekšák LE, spoj. materiál, 112,00 €
 • TATRAPONK Kežmarok, Sušenie a doprava dreva, 130 €
 • BETÓN SPIŠ, dodávka a preprava betónu, 264,72 €
 • Materiál na základy – OBI, STOVA, 30,95 €
 • Marek Repaský, štrk, požičanie el. náradia, 35,00 €
 • Stavcentrum Spiš, roksory do betónu, 25,80 €
 • Techmat, závit. tyč nerez, matice, 50,87 €
 • STAVMAT Levoča, cement na základy, 40,50 €
 • Stavebniny DEK, Poprad -materiál na základy, 131,95 €
 • Tomáš Horvát, výkop základov, 50,00 €
 • MICHLOVSKÝ, spol. s r. o. – vyjadrenie k PD, 17,00 € 
 • FaxCopy, tlač reklamných kartičiek, 8,92 €
 • Ing. Vladimír Kandrík, geometrický plán, geodetické merania, 427,00 €
 • Slovak Telekom a. s., vyjadrenie k projektovej dokumentácii, 13,90 €
 • LM ProjectCompani, s. r. o. – Statika pre projekt Kaplna P. Márie, 150,00 €
 • Obec Kurimany, správny poplatok k žiadosti o stavebné povolenie, 100,00 €
 • Adriana Ambrušová, tlač PD , 43,45 €
 • Lucia Čaradová, rozpočet k PD , 120,00 €
 • ORINGE – vyjadrenie k PD, 17,00 €
 • Obec Kurimany, nájomné na pozemok  na rok 2022, 1,00 €

Spolu:  10 614,85  €

POSTUP PRÁC:

8.5.2023

K dnešnému dňu sme ukončili práce: montáž solárneho ostrova – osvetlenie kaplnky (Miro Chlebovec), konečné terénne úpravy (Marcela Duľová, Lenka Polláková, Janka Sivecová, Mária Polláková č. 49, Gabriela Dravecká, Andrea Dravecká, Denisa Polláková, Anna Zvancigerová, Mária Russinová, Jana Dzurňáková, Ján Dzurňák, Peter Zvanciger, Vincent Pollák, Ján Dravecký  č. 54) 

Práce sú ukončené, všetkým vyslovujeme „Pán Boh zaplať!“ 

Foto >>>

29.4.2023

V piatok 28.4.2023 sme zhotovili schodisko – prístup ku kaplnke. Pracovali: Vladimír Russin, Ing. Lukáš Russin, Ján Kandra, Vojtech Köver, Ján Dravecký 54.  V sobotu 29.4.2023 sme osadili lavičky a namontovali sme drevený kríž na priečelie kaplnky. Pracovali: Jozef Duľa, Vojtech Köver, Ján Dravecký 54, Jozef Pollák st. a Jozef Pollák ml. 

Uskutočnila sa tiež brigáda na úpravu okolia kaplnky. Ďakujeme Marcele Duľovej, Janke Sivecovej, Františkovi Sivecovi, Márii Pollákovej, Lenke Pollákovej, Denise Pavlíkovej, Beáte Chlebovcovej, Gabriele Draveckej a Andrei Draveckej. 

Kaplnka v aktuálnom stave – foto>>>foto2>>>

19.4.2023

Dňa 18. a 19. apríla 2023 sme montovali spodnú časť portálu.  Kaplnka je už od dnes uzavretá. Pracovali: Jozef Duľa. Vojtech Köver a Ján Dravecký 54. Foto1>>>; Foto2>>>

14.4.2023

V piatok 14.4.2023 sme dokončili fasádne úpravy a položili dlažbu na podlahu. Pracovali: Emil Lesňák, Jozef Duľa, Ján Dravecký 54.  Foto >>>

4.4.2023

V utorok 4. apríla sme osadili hornú časť portálu. Práce vykonali Vojtech Köver, Miroslav Korba a Ján Dravecký č. 54. Foto1>>>; Foto2>>>; Foto3>>>; Foto4>>>

31.3.2023

Pán Emil Lesňák realizoval tenkovrstvú škrabanú omietku stien v interiéri a exteriéri kaplnky. Foto1>>>; Foto2>>>; Foto3>>>;

17. – 18.3.2023

Na stavbe boli realizované stavebné práce na úprave fasády v exteriéri aj interiéri. Lepili sme kamenný obklad a sieťkovali. Práce realizovali Emil Lesňák, Matúš Lesňák a Ing. František Lesňák. Foto 1 >>> ; Foto_2>>> ; Foto_3>>>Foto_4>>>

28.2.2023

Konštrukciu portálu do kaplnky sme odviezli na pozinkovanie do Krompách.

21.2.2023

V mesiaci február sme začali práce na portály kaplnky. Zámočnícke práce vykonávali Ladislav Lesňák a Ing. František Lesňák. Foto >>>

30.11.2022
Vzhľadom k nepriaznivým poveternostným podmienkam sú práce na kaplnke prerušené. Pokračovať budeme na jar – keď to poveternostné podmienky dovolia.  

14.11.2022
Dnes boli dokončené obklady stavby cementovo – vláknitou doskou fermacell. Stavba je pripravená na zimu. Poveternostné podmienky už neumožňujú pracovať na stavbe. Pokračovať budeme na jar 2023.  Pozrite si aktuálne fotografie:  >>>foto1; >>>foto2; >>>foto3; >>>foto4

12.11.2022
V priebehu týždňa sme pracovali na streche, dnes môžem konštatovať, že strecha je hotová. Vďaka Stanovi Draveckému. >>>foto1; >>>foto2;

Druhá skupina pracovala na montáži fermacelových (cemento-vláknitých) dosiek. Ostáva obložiť  asi 5 %  plochy.  Pohľad na kaplnku dnes pri súmraku: >>>foto3

7.11.2022
Terénne úpravy sme ukončili pred zmenou počasia – v sobotu pršalo takmer celý deň. Dnes vyzerá terén okolo kaplnky takto >>>foto1; >>>foto2; Naše poďakovanie  patrí za výborne odvedenú prácu firme pána Repaského a Lukášovi Russinovi. 

4.11.2022
V priebehu týždňa sa realizovali práce na terénnych úpravách, navážala sa zemina.  >>>foto1; >>>foto2; Dnes sme inštalovali kábel na solárne osvetlenie kaplnky. >>>foto3

31.10.2022
Dnes sme začali s terénnymi úpravami okolia kaplnky.  Navážala sa stavebná sutina. >>>foto1; >>>foto2

28.10.2022
Klampiarske práce – oplechovanie stavby. >>>foto1; >>>foto2

15.10.2022
Betónovanie schodov a dokončenie debnenia OSB doskami. >>>foto; >>>foto2; >>>foto3

13.10.2022
Pokračovali práce na skelete debnením strechy OSB doskami.  >>>foto1; >>>foto2

10.10.2022
Odstránenie debnenia. Terénne úpravy okolo kaplnky.  >>>foto

8.10.2022
Po týždňovej práci v dielni bol zhotovený drevený skelet stavby pod vedením tesára p. Jozefa Polláka.  >>> foto1; >>>foto2  

23.9.2022
Dokončili sme betonáž základov. >>>foto1; >>>foto2

17.9.2022
Realizované finálne debnenie základov pod kaplnku. Všetko je pripravené na finálnu betonáž.  >>>foto1; >>>foto2

13.9.2022
Betónovanie  základov- 1. časť; betón dodala a dopravila firma Betón Spiš Sp. Nová Ves.  >>>foto1>>>foto2; >>>foto3

7.9.2022
Dokončili sme debnenie betónovými  tvárnicami. Po zatvrdnutí betónu budeme sypať betón do základov. Fotografie:  >>>foto1; >>>foto2

6.9.2022
Osadenie debniacich tvárnic na základy stavby. Fotografie:  >>>foto1; >>>foto2  

1.9.2022
Výkop základov pod stavbu.  Fotografia >>> TU

31.8.2022
Na pozemku je vyznačené osadenie stavby. Začneme s výkopovými prácami na základy stavby. 

26.8.2022
Ing. Kandrík, geodet, vytýčil pozemok na výstavbu kaplnky, po doručení stavebného povolenia začneme s výkopom základov

23.8.2022
Na obecnom úrade v Kurimanoch sa konalo ústne pojednávanie v rámci stavebného konania súvisiaceho s vydaním územného a stavebného povolenia. 

19.8.2022
Podpísaná nájomná zmluva na pozemok – dlhodobý nájom od Obce Kurimany

5.8.2022
Podanie žiadosti o stavebné povolenie na Obecný úrad v Kurimanoch

11.7.2022
Zaslanie žiadostí na vyjadrenie k projektovej dokumentácii na Okresný úrad – odbor životného prostredia v Levoči, Obecný úrad v Kurimanoch, Urbárska a pasienková spoločnosť v Kurimanoch

8.7.2022
Zaslanie žiadostí na vyjadrenie k PD firmám: Slovak Telekom a. s.,, Podtatranská vodárenská spoločnosť, VSD, O2, Orange

8.7.2022
Dokončená projektová dokumentácia, sprievodná a súhrnná správa. Projektant: Ing. arch. Peter Vernarčík, Poprad.

15.6.2022
Obecné zastupiteľstvo v Kurimanoch schválilo uznesením č. 27/2022 z 15.6.2022 dlhodobý prenájom parcely číslo KN C 607/3 o výmere spolu 7 m2 podľa geometrického plánu číslo 36/2022 zo dňa 04.06.2022 spracovaného Ing. Vladimírom Kandríkom, overený pod číslom G1- 218/22 dňa 09.06.2022 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedený na liste vlastníctva číslo 1, kataster Kurimany za účelom vybudovania kaplnky k úcte Panny Márie po dobu 10 rokov za nájomné vo výške 1,00 Eur/rok pre: PRO VILLA QUIRINI, Kurimany 54, 054 01, IČO:52987574

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *