Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie členskej rady OZ

V súlade s ustanovením čl. IV, ods. 2 stanov občianskeho združenia Pro villa Quirini vás pozývam na výročné zasadnutie členskej rady OZ, ktoré sa uskutoční v nedeľu 24. apríla 2022 o 17.00 hod. v kultúrnom dome
v Kurimanoch.

Program:

  • Otvorenie, schválenie programu.
  • Voľba navrhovateľa a zapisovateľa.
  • Stav členskej základne, schválenie žiadostí nových členov občianskeho združenia (čl. 3 ods. 5 Stanov OZ).
  • Správa o činnosti združenia za rok 2021 a 1. štvrťrok 2022, návrh činnosti na roky 2022 – 2023.
  • Správa o hospodárení združenia za rok 2021.
  • Schválenie členského príspevku na rok 2023 a rozpočet OZ na rok 2022
  • Rôzne.
  • Schválenie uznesenia. Záver.

K bodom 3. – 6. bude diskusia v rámci ich prerokovávania.

Zasadnutie členskej rady občianskeho združenia je prístupné verejnosti (čl. IV. ods. 2 Stanov združenia). Na zasadnutí sa môžu zúčastniť nie len členovia OZ, ale aj potenciálni záujemci o členstvo. Na zasadnutí bude možné
zaplatiť členský príspevok na rok 2022.

V Kurimanoch, 8.4.2022

PaedDr. Ján Dravecký, PhD.,
predseda OZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *